Undervisningen skal ses som et supplement til gennemgangen i Bibelkundskab (GT) på Teologisk Uddannelse. Alt efter deltageres ønsker vil gennemgangen forme sig som en egentlig gennemgang af GTs historiske dimension eller som samtalegruppe, hvor jeg kommer med oplæg om de problemstillinger, som deltagerne måtte ønske at få belyst og drøftet.

her vil efterhånden blive lagt en række relevante internetbaserede ressourcer ud til studiet af GT