Kurset ligger i forlængelse af kurset i Genesis i efteråret 2017. I dette forløb læser vi tekster fra Salmernes Bog og fra Hoseas- og Amosbogen. De bibelske tekster læses dels på hebraisk, dels på dansk.

Som en forberedelse af den eksegetiske gennemgang tilbydes en sproglig læsning af de hebraiske tekster, ved Carsten Vang. 1 time ugentligt.

Undervisningen skal ses som et supplement til gennemgangen i Bibelkundskab (GT) på Teologisk Uddannelse. Alt efter deltageres ønsker vil gennemgangen forme sig som en egentlig gennemgang af GTs historiske dimension eller som samtalegruppe, hvor jeg kommer med oplæg om de problemstillinger, som deltagerne måtte ønske at få belyst og drøftet.

her vil efterhånden blive lagt en række relevante internetbaserede ressourcer ud til studiet af GT