Kurset giver en indføring i den ældste menigheds historie og i de nytestamentlige skrifter, deres tilblivelse, baggrund, opbygning og indhold. Kurset sætter desuden fokus på Ny Testamentes historiske baggrund, dvs. de politiske, religiøse og filosofiske forhold på nytestamentlig tid.


Litteratur:
Legarth, Peter V. Kompendium til nytestamentlig isagogik. Århus: Kolon, 2001.
Hjort, Birgitte Graakjær. Det Nye Testamentes omverden om politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det Nye Testamentes tid. Aarhus: Aarhus University Press, 2003.

Desuden:
Ny Testamente
Ikke-bibelske skrifter i udvalg (udleveres i elektronisk format).
Danske Bibelselskab og John Strange. Bibelatlas. 3. udg. [Kbh.]: Det danske
Bibelselskab, 1998.