Kurset ligger i forlængelse af kurset i Genesis i efteråret 2017. I dette forløb læser vi tekster fra Salmernes Bog og fra Hoseas- og Amosbogen. De bibelske tekster læses dels på hebraisk, dels på dansk.

Som en forberedelse af den eksegetiske gennemgang tilbydes en sproglig læsning af de hebraiske tekster, ved Carsten Vang. 1 time ugentligt.